حل مسئله خلاقانه

مدت دوره 1ساعت22 دقیقه
تعداد فصل 4فصل
تعداد جلسات 4 جلسه
تعداد فراگیر 28 نفر
تعداد آزمون ها 5 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره


حل مسئله، فرایندی است که طی آن فرد به طور سیستماتیک تلاش می کند برای چالش های روزمره خود راه حل پیدا کند. چالش های روزانه می توانند ناشی از مشکلات بیرونی باشند مانند: یک امتحان سخت، تقاضای ترفیع در محیط کار، بحران مالی و یا ناشی از مشکلات درونی مانند: چگونگی رسیدن به اهداف، انجام یک تصمیم گیری مهم در زندگی و تعارض در باورها.
زندگی و کسب و کار ما مملو از مسائلی است که باید آنها را حل کنیم و کیفیت کسب و کار و زندگی ما به کیفیت حل مسئله های ما باز می گردد.

 

جلسات دوره ‌
حل مسئله فصل 1
25 دقیقه
آزمون فصل 1
0 دقیقه
آزمون فصل 2
0 دقیقه
حل مسئله فصل 2
24 دقیقه
آزمون فصل 3
0 دقیقه
حل مسئله فصل 3
25 دقیقه
آزمون 4
0 دقیقه
حل مسئله فصل 4
10 دقیقه
آزمون نهایی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.