ریسک عملیاتی

تعداد فصل ها 9فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 14 جلسه
تعداد آزمون ها 6 آزمون
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
تعریف ریسک و مدیریت ریسک
0 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
انواع مختلف ریسک
27 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
انواع مختلف مدیریت ریسک
21 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
چرا به مدیریت ریسک نیاز داریم
34 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
نقش استراتژیک مدیریت ریسک2
27 دقیقه
آزمون
0 دقیقه
مراحل کلاسیک مدیریت ریسک
0 دقیقه
نقش استراتژیک مدیریت ریسک 1
18 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.