مدیریت منابع انسانی

مدت دوره 1 ساعت
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 4 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
18 دقیقه
جلسه2
17 دقیقه
جلسه3
31 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.