مدیریت نرم‌افزار

تعداد فصل ها 1 فصل
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
لیست دوره ها ‌
6 ساعت 59 جلسه خرید تک دوره
2 SQL
3 ساعت 5 جلسه خرید تک دوره
7 ساعت 23 جلسه خرید تک دوره
بسته است
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.