مدیریت دفاتر خدمات الکتر ونیک

تعداد فصل ها 1 فصل
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
لیست دوره ها ‌
1 CRM
16 ساعت 35 جلسه خرید تک دوره
بسته است
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.