هوشمندی کسب و کار

مدت دوره 3ساعت
تعداد جلسات 4جلسه
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
38 دقیقه
جلسه2
47 دقیقه
جلسه3
32 دقیقه
جلسه4
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.