سیستم نگهداری و تعمیرات (tpm)

مدت دوره 11ساعت
تعداد فصل ها 17فصل
تعداد جلسات 9 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
64 دقیقه
جلسه2
60 دقیقه
جلسه3
30 دقیقه
جلسه4
43 دقیقه
جلسه5
43 دقیقه
جلسه6
55 دقیقه
جلسه7
18 دقیقه
جلسه8
33 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.