استفاده از توابع و فرمول نویسی در اکسل

مدت دوره 6ساعت
تعداد فصل ها 5فصل
تعداد فراگیر 7 نفر
تعداد جلسات 7 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نظرسنجی
0 دقیقه
جلسه1
61 دقیقه
جلسه2
95 دقیقه
جلسه3
45 دقیقه
جلسه4
82 دقیقه
جلسه5
70 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.