بورس

مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 279 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 1 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه1
59 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.